Santillana

La innovadora proposta educativa de Santillana es caracteritza per una adaptació flexible al format digital i per oferir models integrals que afavoreixen un aprenentatge significatiu, col·laboratiu i cooperatiu.

Per això, disposen de tecnologia SDOS per al desenvolupament i manteniment de les aplicacions, que sustenta l'estratègia del grup editorial de traslladar els llibres de text i altres materials didàctics a format digital.