Carpeta Ciudadana

Pantalla de inicio de la app de Carpeta Ciudadana de Junta de Andalucia para tablet y smartphone

Aplicació mòbil que permet accedir de manera senzilla i ràpida a informació i recursos de la Junta d’Andalusia: demanar cites, consultar certificats, targetes, expedients i pagaments rebuts de diferents organismes de la Junta.

Amb l’objectiu de reduir els tràmits presencials, Carpeta Ciudadana agilitza no només la consulta, sinó també la realització de pagaments telemàtics, de forma completament segura.